Browsed by
Етикет: душа

Освобождаване от привързаности

Освобождаване от привързаности

addiction Привързаности

Всяка привързаност е продукт на негативните прог­рами на подсъзнанието. Освобождавайки се от при­вързаностите, ние се освобождаваме от тези програми.

Практика за освобождаване от привързаности

Пуснете приятна, отпускаща музика, седнете удоб­но във фотьойла, притворете очи и се отпуснете. Пред­ставете си, че се качвате на кораб и изпращате на да­лечно плаване човека, който Ви е близък и скъп.

Мо­ментът на изпращането е много важен. Ще почувства­те болка от раздялата. Но именно в приемането и пре­живяването на тази болка, когато действително чувст­ваме, че действително откъсваме от сърцето си тази привързаност, е същността на освобождаването, мяр­ката за ефективност на практиката.

Постарайте се наистина да пуснете човека, да го пус­нете завинаги. Нека неговият кораб бъде голям, кра­сив, разкошен, в светлини и пълно оборудване, необ­ходимо за дългото, далечно плаване.

Проследете кораба, докато напуска вашия бряг, и му пожелайте от сърце и Душа добро, щастливо, радостно плаване. Представете и изпратете след него образа на щастието, успеха, здравето, радостта. Издуйте платната му с вятъра на своята любов – главно, за да бъде човекът на този кораб щастлив. И затова на кораба ще има всич­ко, което му е нужно (и Дисниленд за децата, и лов, и риболов за мъжете, и Холивуд за жените).

Да, разбира се, болно е да си представите, че скъпият, близкият Ви чо­век е щастлив и радостен в този свят, където вас Ви няма. Но Вие трябва да направите това, понякога изглеждащо невъзможно усилие – да пуснете някого. Именно в този момент от сърцето ви се откъсват привързаностите. И след като преживеем, приемем болката на раздялата, на напускането, веднага ни спохожда чувство на небесна лекота, божествена свобода, неземна радост.

Чувството на горчива самота се сменя с божествено състояние, вдъхновено единство. Единство със самия себе си, с Бо­га вътре в нас, а значи и с целия свят. Душата ни се разт­варя, като птица размахва крила. Това е велико, удиви­телно, вълшебно състояние.

круизен кораб, пътуване

Когато се отпускаме и желаем любов, нашата любов от човешка се трансформира в божес­твена, от привързана – в безусловна.

Запомнете: не трябва да режете и да късате въже­тата, трябва да ги развързвате. Не трябва да си пред­ставяте също, че корабът не е отплавал, а курсира в нашия залив. Не трябва да изпращате човека на такъв кораб, който не е в състояние да направи околосветс­ко пътешествие и бързо ще се върне обратно.

Процесът на пускане трябва да бъде максимално искрен, чес­тен, тотален, тогава ще има и резултат. Вие трябва да изпращате кораба със съзнанието за това, че той мо­же повече никога да не се върне, с пожелание за дейс­твително щастлив и радостен живот на човека, кого­то сте изпратили на плаване. И непременно ще полу­чите отражение на щастието, което преживява чове­кът на кораба.

Проследете кораба, докато отплава и се превърне в точка и изчезне зад хоризонта. Изживейте, без да се криете, докрай, до дъно болката от раздялата и едва тогава, веднага ще получите като дар голяма свобода, радост, която ще имате завинаги.

freedom, освобождаване привързаности

Когато пускаме някого, ние като че ли умираме, пре­живяваме подобие на смърт. Но след смъртта идва но­во раждане.

Започнете с един, най-главния човек, после пускай­те на далечно плаване други близки и скъпи на сърцето ви хора – родители, деца, и т.н.

И с всяко изпращане болката от самотата ще се сме­ня със състояние на вдъхновено единство с Бога вът­ре в себе си и с целия свят. Състоянието на свобода, радост, светлина ще продължава. Ще почувствате, че енергията Ви повече не изтича, а започва да се върти около вас. Вие се превръщате в слънце на енергията.

Като завършите упражнението, Вие сте вече свободни и състоянието ви най-много благоприятства да пуснете в своето поле нови енергии, енергията на своята половинка.

Източник: В. Лермонтов, Сътвори своята съдба

25-ти лунен ден – Раковина – ден на вътрешна работа

25-ти лунен ден – Раковина – ден на вътрешна работа

градина

Аз знам, че това, което е вътре, това е и отвън и с благодарност посвещавам времето на своя вътрешен свят!

Това е ден за вътрешна работа. Вие се обръщате към себе си, за да разберете какъв е вътрешния Ви свят. Вие все едно се затваряте в раковина, за да се потопите във Вашия вътрешен свят – в своята градина с извори, цветя и птици. Но на места тази градина се нуждае от грижи. Днес Вие се грижите за вътрешната си градина, така че тя винаги да бъде цъфтяща и да носи прекрасни плодове. Погледнете вътре в себе си, там има цял свят със знания и тайни.

Днес можете да откриете скритият в себе си потенциал. Мъдростта на този ден е във вътрешната работа, а не в получаването на външна информация. Спокойствието, пасивността, тишината – това са аспектите на днешния лунен ден. Слушайте вътрешния си глас, днес той се чува прекрасно и имате шанс да се договорите с вътрешния си Аз, да му се доверите и да получите съвет от него. Разделете интуицията си от фантазията и въображението.

Чуйте душата си – може би тя отдавна моли за нещо, но заради ежедневните дела и грандиозни планове не сте имали време да я чуете. Душата ще Ви подскаже вашето предназначение на земния живот. През този ден има вероятност да разберете Вашата мисия на земята. Не се суетете и не отделяйте много време на Вашите желания. Днес е време за пасивност и медитация. Време за пречистване, отхвърляне на изкушения и вътрешна честност.

Практика „Раковина“ на Лариса Ренар

раковина с перла

Вглъбявате се, скривате се в черупката си, Вие си позволявате да се превърнете в безценна перла, наслаждаваща се на света.

Седнете на пода, краката се изпънати, ръцете с длани се опират на пода зад бедрата. „Затваряте раковината“ – спускате ръцете, гърдите и главата към краката, колкото е възможно по-ниско – отивате в света на подсъзнанието. Три вдишвания и издишания. И се отваряте до изходната позиция. Свивате коленете си до стомаха, прегръщате ги с ръце и спускате главата си – напълно „затваряте раковината“ – чувствате всичко вътрешно и тайно. Залюлявате се в това положение настрани. И отваряте черупката, като вземате от подсъзнанието всички необходими знания и сила. Правите практиката веднъж.

Медитация „Раковина“ На Лариса Ренар

Раковината представлява женското водно начало, вселенската утроба, раждането, прераждането, животът на подсъзнанието. В мидата се чуват различни звуци – звуците на вашия вътрешен свят, който може да се отвори към външния свят и да се затвори като черупка от черупки.

Вие сте мида на брега на океана, вас ви гали зелената вълна на прибоя и грее великото слънце, вие лежите на бял пясък, птиците пеят над вас. Но сега Ви вълнува друго. Вие сте напълно потопени в себе си. Затваряйки черупката, Вие се взирате във Вашия мистериозен вътрешен свят. Там, тайнствено блести бисерът на Вашата женственост. Разгледайте я, отразете се върху нея и усетете състоянието, от което имате нужда толкова много сега. Състояние на разтваряне и покой. Може би ще забележите, че някъде прекрасната Ви перла е по мътна или покрита с пясък и водорасли. Работете по вътрешния си ред, създайте в себе си уют и красива зала, където живее душата Ви, наслаждавайте се на хармония и мъдрост, любов и красота. Погледнете вътрешния си свят – той е прекрасен!

Източник за медитация „Раковина“ и Практика „Раковина“: http://mysteriummoon.com